Missie & visie

Missie

​Daymo traint en ondersteunt mensen en organisaties in effectief communiceren: doelgericht en klantgericht. Intern en extern, als individu en in teams. Mondeling en schriftelijk, in woord en in beeld. We dragen graag bij aan de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties die brede publieksgroepen van dienst zijn: bij de overheid, in het onderwijs en in de zorg. 

Visie

Effectieve communicatie draagt bij aan een rechtvaardiger samenleving, aan een mooiere en schonere wereld. Geen wereld van 'meer', wel een wereld van 'beter'. Een wereld waarin mensen naar elkaar omzien en elkaar horen. Waar ruimte is voor overtuigingen en argumenten van de ander. Aan die wereld dragen wij graag bij. Maatschappelijk ondernemen is voor ons vanzelfsprekend. Het begint immers bij idealen.